Hlavní menu

Ingo Sobolewski | web-engineering

O mně

Ingo SobolewskiDobrý den, mé jméno je Ingo Sobolewski. Jsem softwarový vývojář a žiji se svou rodinou v České republice. Mými hlavními principy jsou jednoduchost, kvalita a spolehlivost. Těmito principy se řídím v každodenním životě, snažím se dívat dopředu a mé dosavadní zkušenosti mi potvrzují správnost těchto zásad.

V své profesní dovednosti jsem začal rozvíjet na vysoké škole Furtwangen University v Německu, kde jsem studoval online média. V roce 2001 to byla první univerzita v Německu, která tento obor nabízela. Po úspěšném zakončení studií jsem pracoval jako softwarový vývojář pro německé a české firmy.

V mém volném čase hraje vždy největší roli rodina. Mimo jiné taky vytvářím elektronickou hodbu a věnuju se fotografování.

Jednoduchost

I když dosahují softwarové systémy určitého stupně složitosti, cílem by vždy mělo být rozložení na jednodušší procesy. Je tedy vhodné na začátku projektu rozdělit požadavky na zásadní a méně důležité. Na konci chceme mít software, který se snadno rozšiřuje a snadno udržuje.

Moderní metody vývoje softwaru, jako je SCRUM, nám dovolují provozovat štíhlé vývojové procesy a soustředit se na podstatné části. Bohužel málo firem využívá plného potenciálu SCRUM metodologie. Důvodem jsou interní firemní procesy nebo procesy na straně zákazníka, které nejsou plně kompatibilní s pravidly SCRUMu. Stává se, že různé smíšené formy SCRUMu přinášejí více zátěže než užitku. Někdy také chybí čas a nebo odvaha dělat věci jinak.

Kvalita

Odvádět práci na vysoké kvalitativní úrovni pro mne jako pro vývojáře také znamená potřebu zvolit správné vývojové nástroje. Používám sado nástrojů, o které vím, že vše do sebe zapadá a že je snadno rozšiřitelná. Důraz na kvalitu začíná dokonce již v ranné fázi projektu. Jestliže nejsou důležité části či požadavky dobře popsány, bude to znamenat problémy během celého projektu. Cenou je kromě stresu a ztáty času samozřejmě také zvýšení rozpočtu projektu.

Díky moderním metodologiím je možné dosáhnout vysoké kvality softwarového vývoje. Negativní vliv na kvalitu může mít nedostatek času a také lidské chyby. Špatně otestovaný software nebo opakovaný refactoring může zhatit celý projekt. Hlavním cílem by tedy mělo být dosažení vysokého stupně kvality ve všech fázích projektu.

Spolehlivost

Práce s přesností je pro mě samozřejmostí. Spolehlivost není důležitá jen v případě software, ale také v denním jednání s obchodními partery a kolegy. Jestliže tým táhne za jeden provaz, mohou být cíle dosaženy snadno a rychle. Selský rozum je pro mě stejně důležitý jako odborné znalosti. Rád spolupracuji se slušnými lidmi a dosahuji cíle společně. Můžete se mnou počítat.

Dodržování zavedených standardů a testování nejen na konci projektu zaručují softwarové produkty s vysokou spolehlivostí. Jednoduchost také vede k vyšší spolehlivosti. A spolehlivost je velmi dobrým znamením kvality.

Znalosti

Během mých studií online médií jsem získal základní znalosti programování, návrhu, nauky o barvách, online marketingu a eletronického obchodu. Během práce pro různé softwarové firmy v Německu a v České republice jsem si vybudoval know-how PHP5, HTML5, CSS3, JavaScriptu a knihoven jako jQuery nebo JavaScriptMVC. Mám také znalosti z oblasti projektového řízení a SCRUMu.

Jsem komunikativní, otevřený a čestný. Přesná práce s orientací na výsledek jakožto i rychlé porozumění jsou mými silnými stránkami. Úkol mne naplňuje, jestliže k němu mohu přispět konstruktivně a s osobní zodpovědností. Vize stejně jako dobrý pocit a smysl pro humor jsou součástí mé osobnosti.

  • S HTML jsem se setkal ještě před studiem na vysoké škole. Mám silnou znalost HTML standardů. Validní a sémanticky správné značkování je pto mne velmi důležité.

  • Používám CSS3 pro implementaci návrhových šablon. Při vytváření CSS tříd kladu důraz na znovupoužitelnost. Za účelem dosažení responzivního chování používám media-queries. Pro lepší udržovatelnost a rozšiřitelnost jsem začal používat Less CSS-preprocessor.

  • jQuery je nejpoužívanější JavaScriptová knihovna. Pokud se jedná o DOM manipulaci nebo zobrazování dynamického obsahu prostřednictvím technologie Ajax a animaci, pak je jQuery mojí volbou. Jelikož je mnoho frontendových frameworků postaveno na jQuery, je tato knihovna jedním z mých nepostradatelných nástrojů.

  • Twitter Bootstrap je frontendový framework vybudovaný na CSS a JavaScriptových komponentách. Velice usnadňuje mou denní práci na webových aplikacích a uživatelských rozhraních. V minulosti jsem již s použitím frameworku Bootstrap několik softwarových projektů implementoval. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších frameworků pro vývoj uživatelských rozhraní.

  • Během hledání užitečných frontendových frameworků, které by mi mohly usnadnit práci, jsem narazil na UIkit. V některých oblastech je velice podobný frameworku Bootstrap, nicméně jeho kód je štíhlejší a přitom poskytuje některé užitečné funkce, které Bootstrap nemá. Tento web byl vybudován pomocí frameworku UIkit a já jsem tímto poměrně novou technologií nadšen.

  • CodeIgniter je MVC framework založený na PHP. Používám jej při programování backendu v PHP. Má nízkou křivku učení a nabízí dobrou sadu funkcí pro vyvíjení bezpečných PHP webových aplikací. Pracovat s ním je zábava.

  • Pokud se jedná o redakční systémy, je Joomla! mým oblíbeným. Znám redakční systém Joomla! již delší dobu a již jsem s jeho pomocí implementoval mnoho zákaznických projektů a webových stránek. Umím tento systém rozšiřovat pomocí jeho PHP API.

  • V poslední době se učím Node.js, platformu pro snadné budování rychlých a škálovatelných síťových aplikací. Pomocí Node.js je možné vytvářet webové servery a backendové aplikace pomocí JavaScriptu. Architektura založená na událostech je velice efektivní. Tento web byl vybudován pomocí frameworku Express.js, který je založený na Node.js. Rád pracuji na projektech s Node.js, jelikož mi to umožňuje rozšířit know-how.

  • mongoDB je takzvaná NoSQL databáze, která umí zpracovávat JSON dokumenty. Jelikož tak jako tak používám formát JSON pro asynchronní přenos dat mezi serverem a klientem, nemusím zde provádět objektově-relační mapování. V současné době se mongoDB stále učím, takže ocením, pokud si budu moct své znalosti rozšířit na budoucích projektech.

Reference

Kontakt

* Prosíme vyplnit všechny

Pokud máte zájem o spolupráci, prosím zašlete mi zprávu nebo mne kontaktujte pomocí jedné ze sociálních sítí níže. Rád vám udělám nabídku a poskytnu svou současnou hodinovou/denní sazbu.

Impresum

Impresum